Avís legal

Avís legal

El lloc web i el domini pgacatalunya.com, hotelcamiral.com i lavidahotel.com corresponen al grup d’empreses PGA Catalunya Golf and Wellness situat a la carretera N-II km 701, de Caldes de Malavella (CP 17455). El grup està integrat per les empreses següents:

  • PGA Golf de Catalunya SA, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17445), CIF A60639523
  • PGA Golf de Caldes SA, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17445), CIF A58376104
  • Golf Hotel Malavella SL, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17445), CIF B62742606
  • PGA Macro Resort SL, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17445), CIF B55319479
  • PCR Services 2017 SL, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17445), CIF B55307169

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a PGA Catalunya Golf and Wellness o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. PGA Catalunya Golf and Wellness presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. PGA Catalunya Golf and Wellness autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. PGA Catalunya Golf and Wellness es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presen-tacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.pgacatalunya.com/, www.lavidahotel.com i www.lavidahotel.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que PGA Catalunya Golf and Wellness actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això PGA Catalunya Golf and Wellness manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a PGA Catalunya Golf and Wellness fins a la contractació expressa d’una comanda. PGA Catalunya Golf and Wellness es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. PGA Catalunya Golf and Wellness no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços in-closos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuà-ria del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accep-ta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li po-gués correspondre.

 

Bases legals per a sortejos i rifes

 

Identificació de l’organització: PGA Catalunya Golf and Wellness o una de les seves empreses associades.

 

Durada del concurs: la durada del concurs s’anunciarà en les bases corresponents; en cas contrari, el darrer dia per participar serà l’últim dia de l’any en què s’anunciï el sorteig.

 

Requisits de participació: per poder participar en el sorteig cal ser major de 18 anys, omplir els camps requerits en el formulari d’inscripció i acceptar aquestes bases. No està permesa la participació de treballadors de PGA Catalunya Golf and Wellness i/o l’Hotel Camiral, ni dels seus familiars directes o d’altres persones relacionades amb aquest sorteig o la seva publicitat.

 

Premi: el guanyador del sorteig rebrà el premi indicat en l’anunci del concurs. En cas dels premis de serveis de golf o d’habitacions d’hotel, l’elecció de la data i l’hora està subjecta a la disponibilitat. El premi únicament inclou el que s’esmenta explícitament en l’anunci. El guanyador no pot substituir, canviar, alterar, compensar, cedir o vendre el premi, ni tampoc pot, en cap cas, bescanviar-lo pel seu valor en metàl·lic.

 

Selecció del guanyador i notificació: un cop seleccionat el guanyador del sorteig, s’hi contactarà a través de les dades de contacte que hagi facilitat en el formulari de participació. El guanyador del concurs s’escollirà a l’atzar entre tots els participants. PGA Catalunya Golf and Wellness es reserva el dret d’anul·lar el premi o d’adjudicar-lo a un altre participant si no es rep cap resposta del guanyador al cap d’un període raonable de temps, que no ha de ser inferior a una setmana (7 dies). Si les dades de contacte facilitades pel guanyador són clarament incorrectes (l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon no existeixen), es podrà escollir un altre participant com a guanyador.

 

PGA Catalunya Golf and Wellness es reserva el dret de:

 

  1. a) Anul·lar el concurs en qualsevol moment per qualsevol raó.
  2. b) Considerar com a no registrat i, per tant, exclòs del concurs qualsevol participant que, segons l’empresa, intenti manipular i/o faci un ús incorrecte de la mecànica del concurs en general.
  3. c) Impedir l’establiment de sistemes especulatius o comercials o qualsevol altre tipus de procediment que pugui implicar una alteració o manipulació del concurs. Per a tal fi, podran adoptar-se les mesures que es considerin oportunes.
  4. d) Fer modificacions o afegir clàusules addicionals a aquestes bases.

 

Protecció de dades

Les dades personals facilitades pels participants seran tractats pel grup PGA Catalunya Golf and Wellness (PGA Golf de Caldas SA, PGA Golf de Catalunya SA i Golf Hotel Malavella SL) com a Responsable del Tractament. El tractament de les dades s'efectuarà amb les finalitats d'organitzar, dur a terme el sorteig i enviar informació sobre activitats, serveis i esdeveniments de PGA Catalunya Golf and Wellness sobre la base del consentiment que atorga el participant pel fet de participar i enviar el formulari amb les seves dades. Consentiment que pot retirar en qualsevol moment i haurà de donar-se de manera explícita. Les dades dels guanyadors podran ser difosos el dia de la resolució del sorteig amb finalitats informatius i les dades dels participants podran ser comunicats a altres empreses del grup per a poder oferir informació complementària d'interès. El participant podrà exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició enviant un correu electrònic a privacy@pgacatalunya.com, indicant en tots els casos l'assumpte «Protecció de dades personals». Trobarà més informació sobre com exercir els seus drets i sobre el tractament de les seves dades en la política de protecció de dades de l'organitzador en Política de privacitat | PGA Catalunya Golf and Wellness. La informació proporcionada pels participants està subjecta a les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).

 

Llegir més Llegir menys